Kuchnia litewska

Dzisiaj trochę o kuchni litewskiej. Tu, na Suwalszczyźnie, wszyscy ją znają. Tradycje kulinarne jako pierwsze torują sobie drogę :) Ale tylko na Litwie można spróbować prawdziwych smaków tego kraju :) Sękacz, cepeliny (kartacze), babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, chłodnik litewski, kwas chlebowy i oczywiście przepyszny czarny litewski chleb - Litwini nie bez powodu są dumni ze [...]

By | 2017-10-19T13:57:36+00:00 Czerwiec 29th, 2016|Bez kategorii, Ciekawostki|0 komentarzy

Ahoj, przygodo

Ostatnio miałam dość siedzenia przy komputerze, więc ruszyłam w trasę. Sama sobie udzieliłam pozwolenia na wyjazd, w końcu jestem panią prezes :) Tym bardziej, że podróżowałam w doborowym towarzystwie. Wybrałam się do miejsc, o których biura podróży zazwyczaj nie wiedzą. Większość życia mieszkałam na Litwie, mnie ani te miejscowości, ani to z czego mogą być [...]

By | 2017-10-19T13:59:32+00:00 Czerwiec 17th, 2016|Bez kategorii, Zwiedzamy Litwę|0 komentarzy

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.13

Straty poniesione wskutek zakazu druków czcionką łacińską są trudne do oszacowania. Niezaprzeczalne jest to, że zasięg języka litewskiego wyraźnie się zmniejszył. Litwa nie zapomniała swoich bohaterów, są oni otaczani szacunkiem po dziś dzień. Podkreśla się również konieczność dbania o język. Przez wieki był on poddawany próbom, skazywany na zagładę, a jednak przetrwał. Nie mniej niż [...]

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.12

Ukazywały się także gazety humorystyczne: „Sparva” (1905 r.), „Juokdarys” (1906-1907 r.), „Ežys” (1907-1908 r.), „Botagas” (1914-1915 r.). Publikowano litewskie kalendarze, almanachy, jednorazowe wydawnictwa. W tym okresie bardzo wzrosła na Litwie liczba polskich, rosyjskich, żydowskich, białoruskich gazet i czasopism. Na Litwę docierały litewskie gazety i czasopisma wydawane w Małej Litwie, USA, Wielkiej Brytanii. W latach 1905-1917 [...]

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.11

Jak podaje Piotr Łossowski w swojej książce „Litwa”, koniec zakazu druku powitano na ogół z zadowoleniem, choć reakcje poszczególnych ugrupowań nie były jednakowe. Najbardziej powściągliwi okazali się socjaldemokraci. Wskazywali oni na zwycięstwo Litwinów, ale potępiali manifestacje dziękczynne niektórych działaczy. Podkreślali niewystarczającą rolę druków cenzurowanych i wzywali do dalszej walki. Pisano o tym w artykule w [...]

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.10

Niepodległa Litwa w okresie międzywojennym nie zapomniała o swoich bohaterach. Wszystkim knygnesziai wypłacano wówczas comiesięczne wynagrodzenie. Litwini w 1940 r. wznieśli w Ogrodzie Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie pomnik ku czci bezimiennego bohatera narodowego – „Knygnešių sienelė” (Ściana knygnesziai). Na ścianie wyryte są nazwiska stu knygnesziai. Znajdziemy tam trzy grupy: knygnesziai, którzy mocno [...]

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.9

Nadrzędnym celem polityki carskiej Rosji była rusyfikacja Litwy i wprowadzenie prawosławia. Car i jego administracja przekonali się jednak, że walka z narodem litewskim nie ma sensu i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Prasa i dzieła literackie, które docierały na Litwę z zagranicy tchnęły liberalizmem i rodzącą się w Europie Zachodniej demokracją. Zakaz druku i próba rusyfikacji [...]

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.8

Litwini nie ograniczali się tylko do nielegalnego wydawania książek lub tajnego nauczania. Przez cały okres trwania zakazu druku czcionką łacińską były wysyłane do cara, carycy, ministra spraw wewnętrznych oraz innych przedstawicieli władzy rosyjskiej pisma z prośbą o zniesienie represyjnych przepisów. Choć prośby te były redagowane z należytym szacunkiem jednak stawiały Rosję w niezręcznej sytuacji, bowiem [...]

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.7

O tych, którzy nieraz stawiali swoje życie na szali, żeby przenieść zabronioną prasę i książki można opowiedzieć nie jedną ciekawą historię. Nie raz pisało o tym czasopismo „Aušra“ z Puńska. Wydawnictwo „Aušra“ wydaje serię „Terra Jatwezenorum” (jest to kronika dziedzictwa historycznego). W 2011 r. w kronice tej wydrukowano wspomnienia bliskich knygnesziai. Wnuczka V. Markevičiusa opowiada [...]

Zakaz druku czcionką łacińską – cz.6

Nie do przecenienia jest wkład tych, którzy ryzykując swoje życie przenosili książki przez granicę – knygnesziai. Została udokumentowana działalność 30 stowarzyszeń zrzeszających knygnesziai. Stowarzyszenie „Garšvis” działało w latach 1885-1895. Na terytorium, które stowarzyszenie obejmowało swoim zasięgiem mieszkali ludzie oczytani, świadomi swojej tożsamości narodowej. O skali działalności świadczy również fakt, że stowarzyszeniu skonfiskowano niebagatelną liczbę książek [...]